Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2004-05-28 Svar på remiss Dnr 23 2606/03
Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket mm

Till: Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

Sveriges Grisproducenter har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss. Vi önskar framföra följande synpunkter:
2004-05-27 Läckert och tryggt ska sälja svensk mat
Inom kort drar LRF och livsmedelsbranschen igång en flerårig kampanj för att lyfta mervärdena i svensk mat.
2004-05-16 Nya remisser
Omfattande och mycket viktiga remisser för svensk grisproduktion har inkommit till Sveriges Grisproducenter:
2004-05-03 Styrelsemöte 3 maj 2004 Jönköping
Mötet inleddes med en allmän diskussion om prisnedgången.
2004-04-13 Gemensam kommunikationsplan för Svenska mervärden
Sveriges Grisproducenter har blivit inbjudna att delta i en satsning som görs gemensamt inom hela näringen för öka kunskapen hos våra konsumenter om de mervärden som den svenska livsmedelsproduktionen står för (tidigare avviserats i ledare i tidningen Svensk Gris med knorr).
2004-04-07 Skapa tilltro och framtid för svensk grisproduktion
Som tidigare avviserats i ledaren i tidningen Svensk Gris med knorr så har både ordförande Lars Hultström och jag skrivit om de gemensamma tag som tas för att förbättra och öka möjligheterna för den svenska grisproduktionen.
2004-03-31 Aktuellt just nu
Ordförande Lars Hultström har träffat Djurskyddsmyndigheten och bland annat diskuterat ändringar i tillämpningsföreskrifterna.
2004-03-29 Styrelsemöte 4 mars 2004 i Jönköping
Styrelsen för Sveriges Grisproducenter hade styrelsemöte i början av mars 2004 och här följer en rapport från mötet.
2004-03-06 Sveriges Grisproducenter
Sveriges Grisproducenter är branschorganisationen för landets grisproducenter. Till föreningens viktigaste mål och verksamhet hör:
2004-03-06 Många aktiviteter och konkreta frågor
Sveriges Grisproducenter deltar årligen i en lång rad aktiviteter landet runt och arbetar med många för grisproduktionen viktiga konkreta frågor.
2004-03-03 Styrelsemöte i Jönköping och i Stockholm
Styrelsen för Sveriges Grisproducenter höll ett kort styrelsemöte den 3 december före Ordförandekonferensen sedan hölls veckan därpå ännu ett kort styrelsemöte den 8 december före Stiftelsen Svinforsknings årliga möte.
Dessa korta möten var ett sätt att utnyttja tiden vid andra redan planerade möten. Läs mer om Ordförandekonferensen på annan plats i tidningen.
2004-01-01 Ordförandekonferens i Jönköping
MOBILISERING
Läget är allvarligt inom näringen. Samtidigt finns det möjligheter. Som måste tas tillvara. Vid årets ordförandekonferens diskuterades hur föreningen ska lyckas 'Sätta in sina krafter på rätt saker'.
2003-11-01 Ny verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter
Margareta Åberg-Andersson är sedan oktober månad ny verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter.
2003-10-01 Styrelsemöte 18 september 2003 i Stockholm
Styrelsen höll ett kort sammanträde före vårt arrangemang för handeln och kött & charkföretagen den 18 september. Mer om denna träff kan du läsa om på sidorna 6-7 (länk nedan)
2003-09-01 Styrelsemöte 13 augusti 2003 i Jönköping
Här följer en kort rapport om vad som avhandlades på Sveriges Grisproducenters styrelsemöte den 13 augusti 2003.
2003-07-07 Styrelsemöte 26 juni 2003 i Sunne
Styrelsemötet hölls i samband med Sveriges Grisproducenters årsstämma. Mötet var mycket kort och ägnades till största delen åt det uppkomna salmonellautbrottet.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22