Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2006-10-07 Vi ses på Elmia - möt oss i monter A04:40!
Den 18-21 oktober är det dags för Elmia med Speakers Corner.
2006-09-25 Import av danska smågrisar?
Bristen på smågrisar i Sverige måste snarast åtgärdas. Under det senaste året har det importerats grisar från framförallt Finland men även Norge. När det nu inte finns något smågrisöverskott att importera från Finland är det uppenbart att slaktgrisproducenter i Sverige funderar på att importera från Danmark. Detta är dock en helt annan sak, eftersom sjukdomsbilden är helt annorlunda i Danmark jämfört med övriga nordiska länder.
2006-09-15 Nu är djurskyddsreglerna för grisar i L 100 klara!
Branschens kommentarer:
Nu har Djurskyddsmyndigheten fastställt föreskrifterna efter en formell remissrunda till EU. Denna sista runda medförde några mindre förändringar men inget som påverkar vår positiva syn på de nya bestämmelserna i stort.
2006-08-30 Grisupproret stöds av LRF
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF, har förståelse för att svenska grisproducenter levererar till Tyskland. Han håller med dem i sakfrågan, att det svenska grispriset måste höjas i förhållande till priset i andra länder. Men själv tänker han inte leverera grisar till Tyskland från sin slaktgrisuppfödning på den västgötska gården Fredängen vid Kvänum.
2006-08-28 GRISUPPROR - Konsumenterna drabbas....
Arga grisuppfödare skickar nu grisarna till Tyskland i protest mot de, i jämförelse med övriga EU-länderna, extremt låga priserna till uppfödarna.
2006-08-28 Grisupproret
Hallands Grisproducenter har startat upproret genom att kräva en höjning av avräkningspriset med en krona. Nu sprider sig upproret och Skåne/Blekinge höjer tonläget ytterligare mot Swedish Meats och detaljhandeln. Även Västergötland och Östergötland stödjer nu upproret. Dessa områden motsvarar hela 80% av den svenska produktionen.
2006-06-28 VISION 2008
Riksstämman är avslutad. Ett välarrangerat program med mängder av intressanta föredrag i Vadstena fick vi avnjuta. Det är synd att det inte är fler grisuppfödare som kommer på vår riksstämma. Programmet består inte av 'tråkiga' stämmoförhandlingar utan här finns ett program som ger grisuppfödaren mycket information och spännande föredrag.
2006-06-27 Lars Hultström omvald som ordförande
Stämmoförhandlingarna avlöpte på ett smidigt sätt under ett knappt tvåtimmarspass på torsdagen den 15 juni 2006. Vi rapporterar här om omval av Lars Hultström som ordförande, en stadgeändring, höjda serviceavgifter och fortsatt extra en-krona till Svensk Köttinformation.
2006-06-27 Välkomna till Bollerup 2007

Skål för nästa årsstämma som hålls i Skåne! Boka in den 19-20 juni 2007 och ställ siktet mot Österlen.
2006-06-27 Annika Bergman avtackades
2006-06-27 Malin Brättemark
2006-06-27 Catrin Siverskog
2006-06-27 Hans Carlsson
2006-06-27 Full fart inom Sveriges Grisproducenter
'L 100:an framgång men avräkningspriset otillräckligt'

Stärkt av uppskattande ord från många håll inom den svenska grisbranschen, kunde ordförande Lars Hultström berätta om 2005 års intensiva arbete.
Det fanns en positiv grundton i hans inledningsanförande i Vadstena men sin vana trogen var han inte nöjd. I varje fall inte med det svenska avräkningspriset.
Lars presenterade också en vision till år 2008.
2006-06-27 Mål: 'Bästa konkurrenskraften i EU'
Verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson (bilden) berättade om 2005 års verksamhet inom Sveriges Grisproducenter.
2006-06-27 Peder Larsson, vd ICA Sverige: Vill ha svenskt griskött men merbetalningen ytterst liten
Peder Larsson sa, såsom ICA sagt vid flera av Sveriges Grisproducenters årsstämmor, att ICA köper mer svenskt kött än någon annan, räknat både i kronor och i procent av marknaden, och att de skulle köpa ännu mer svenskt griskött om det fannas att tillgå.
- Våra kunder vill ha svenskt kött.
2006-06-27 Åke Modig talade under rubriken 'utmaningar och möjligheter'
- Fem månader som vd för Swedish Meats. Vad gör du?
Per-Inge Pålsson gick ut hårt i frågestunden med Åke Modig. Pålsson sa att många förväntar sig en lite tydligare vd som visar vad han vill och vad han gör.
- Intäktssidan har tagit mycket tid. Och under senare tid har strukturfrågan och sökandet av partner också tagit tid, svarade Modig.
2006-06-27 Svenskt griskött men okänd kyckling
Sin vana trogen kontrollerade denna tidning köttråvarornas ursprung under stämmodagarna.
2006-06-27 Lunchköttet svenskt? Ja!
Stämmolunchen på torsdagen tillagades av Vadstena Värdshus vid Rådhustorget, ett stenkast från Vadstena slott där stämman hölls.
2006-06-27 Referat från Sveriges Grisproducenters årsstämma i Vadstena 2006
Läs på länkarna nedan referat från Sveriges Grisproducenters årsstämma den 15-16 juni 2006 och de föredrag som hölls.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nästa sida »