Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2008-12-11 Ursprungsmärk griskött!
När julen närmar sig duggar larmrapporterna om griskött tätt. Fakta blandas med braskande rubriker och sensationslystnad. Dioxinlarmet för irländskt griskött riskerar att svärta ner allt griskött i konsumenternas ögon. Mitt i detta tumult står vi, luttrade svenska grisbönder, tar oss för pannan och undrar var det gick snett? All import av griskött kommer från länder med väsentligt lägre krav på hur djuren har det.
2008-12-08 Hur långt får det gå?
De avsevärda produktionsvolymer som konkurrerats ut från svenska marknaden på bekostnad av ökad import är ett allvarligt problem. En anledning som spelar en avgörande roll är kostnadsläget, Sverige har en betydligt restriktivare djurskyddslagstiftning än de flesta av våra konkurrenter.
2008-11-19 Varför är det så tyst om grisaveln i Sverige?
Debattinlägget har en bra och insiktsfull inledning och vi har inte mycket att tillägga till det, förutom att vi oroar oss för att vi tappar kompetens på SLU om svensk grisavel läggs ner. Det viktigaste för svensk framtida grisproduktion är att vi får en långsiktighet i avels- och livsvinsproduktion. Det skriver Annika Bergman och Jan Vallgårda här i en kommentar.
2008-10-19 Med Sveriges Grisföretagare på Elmia
Dags för Elmia 2008 och Sveriges Grisföretagare är på plats. Välkomna till vår monter i hall A och Mingeltorget strax intill. Här kan du träffa kollegor och representanter för företag och organisationer som är viktiga för oss grisföretagare. Kom också och diskutera dina problem och möjligheter med oss i föreningen Sveriges Grisföretagare.
2008-09-22 Behövs svenskt griskött?
Frågan om svenskt griskött behövs, har den senaste veckan ställts på sin spets då Coop har slängt ut Scan från butikshyllorna. Varumärket Scan står för svenskproducerat kött och är en av de viktigaste marknadskanaler som svenska bönder har. Det skriver Sveriges Grisföretagares ordförande, Annika Bergman, i detta debattinlägg.
2008-09-11 Det är skillnad på svenska och danska grisar
Marknadsföringen av danskt griskött i Sverige är massiv. Detta är i sig inget att säga om. Däremot måste faktafel påtalas. Det menar Sveriges Grisföretagare som i ett debattsvar riktat till Danish Meat, klargör skillnaden mellan svenskt och danskt griskött.
2008-09-02 Systemfel styr prisbilden
Svensk grisproduktion kommer att fortsätta krympa så länge nuvarande ”systemfel” styr prisbildningen av svenska grisar. Det skriver Annika Bergman i detta inlägg där hon tar upp den heta potatisen om "lojalitetspris" till vissa och marknadspris till andra.
2008-07-11 Copa-Cogeca möte 7 juli 2008
Ökad export från EU, minskad slakt och färre suggor. Men fortsatt höga foderkostnader. Detta är något av vad verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson rapporterar från efter det senaste mötet med Copa-Cogeca. På dagordningen fanns även diskussioner om kloning samt läget i WTO-förhandlingarna.
2008-06-27 Förändring av prisskalor
I den pressade situation som råder med starka krav på noteringshöjningar så verkar en del slakterier falla för frestelsen att kommunicera höjningar av noteringen samtidigt som man inför omedelbart verkande förändringar av prisskalorna.
2008-06-19 Välbesökt välordnad stämma på Billingehus
Med nytt namn, Sveriges Grisföretagare, och en ny vassare profil mot bestämda mål som ökad konkurrenskraft för grisföretagaren/medlemmen tog grisföretagarnas förening ett rejält avstamp för framtiden vid den välbesökta och utmärkt välordnade stämman på Billingehus i Skövde den 17-18 juni 2008.
2008-06-16 Årets Medarbetare: Iris Alexandersson
Pressmeddelande, Sveriges Grisproducenter, 2008 06 16
Föreningen Sveriges Grisproducenter och tidningen Svensk Gris med knorr utser varje år Årets Medarbetare inom grisföretagen. Priset delas ut på Sveriges Grisproducenters Årsstämma på Billingehus i Skövde den 18 juni.
2008-06-16 Dags för årets höjdpunkt i grisbranschen
Årets höjdpunkt för den svenska grisbranschen står för dörren. Den 17-18 juni hålls nämligen årsstämman för Sveriges Grisproducenter.
Arrangemanget samlar hela näringen och på programmet står intressanta seminarier, "speakers corner", utställning och mycket annat.
2008-06-16 Möt Mattina, Tina Nordström, på Billingehus
Tina Nordström, känd mat-TV och Let's dance, deltar på Sveriges Grisproducenters årsstämma på Billingehus den 18 juni 2008.
Tina Nordström är nämligen även ambassadör för det svenska grisköttet. Möt upp och träffa henne.
2008-03-14 Ur krisen föds styrkan
”Sveriges Grisproducenter påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren”.
Det skriver styrelsen för Sveriges Grisproducenter, genom Annika Bergman, ordförande, och Margareta Åberg Andersson, verksamhetsledare i detta inlägg.
2008-03-06 Projekt kontaktar grisproducenter
Som ett led i arbetet med att bygga vidare på ett kompetenscenter inom Svenska Pig, kommer ett projekt att samla in information från svensk och internationell grisproduktion.
2008-03-04 Rättelse
Efter korrekt påpekande, av Swedish Meats ordförande Lars Hultström, att jag som ordförande i Sveriges Grisproducenter ljuger, vill jag göra följande rättelse.

I min ledare i Svensk Gris nummer 3 skrev jag att “först säljer man företaget och ägarna får inte ut några pengar”. Det är en oriktig uppgift, medlemmarna har delat på 140 miljoner kroner i efterlikvid.

Jag ber Swedish Meats styrelse om ursäkt och hoppas att medlemmarna i Swedish Meats är nöjda med denna delbetalning.

Annika Bergman
ordförande i Sveriges Grisproducenter
2008-02-21 Annika Bergman kommenterar 'Svenska Djur'
Annika Bergman ordförande i Sveriges Grisföretagare, ger både ris och ros till förslaget till det nya bolaget 'Svenska Djur AB' på Scansidan.
2007-11-29 Utredning om effektivare myndigheter
Idag fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning för att göra en översyn av hur myndighetsstrukturen inom den så kallade livsmedelskedjan kan bli mer effektiv.
Det meddelade Jordbruksdepartementet den 29 november 2007.
2007-11-01 100 dagar med Annika... Många viktiga frågor i världens roligast jobb
Att Annika Bergmans första 100 dagar som ordförande för Sveriges Grisproducenter blev minst sagt intensiva är lätt att förstå i den omvälvande tid som landets grisproduktion just nu är inne i.
Vårt samtal med Annika rör några av den senaste tidens händelser, så som PRRS, kostnadsexplosionen, priskraven och nya slaktkartan. Men vi berör även det interna arbetet i föreningen och de mål för Sveriges Grisproducenter som styrelse och regionföreningar nu arbetar mot.
2007-10-28 Verksamhetsledaren rapporterar 12 okt 2007
Rapport från extra-möte Copa-Cogeca gris 12/10 2007.
Pga den rådande situationen på grismarknaden avseende foder och avräkningspriser så det varit ett extramöte i Bryssel.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »