Publicerad 2019-01-18

Hoppfullt bakom hörnet

2018 ut och 2019 in. 2018 var ett år som började stabilt och bra med en fin vår och ett vårbruk utan ett enda regn som störde. Ja, det var nästan lite stressande att inte få någon dags avbrott för att göra det där lilla extra. Uppkomsten var bra på åkrarna, vädret för växtskyddsbehandling var fint. Lite duggregn på midsommarafton, vad annars?

Men sen var det inte längre sig likt. Juli månad som normalt är ganska nederbördsrik var helt utan regn, och början utav augusti likaså. Och nu var det inte lika roligt längre att njuta utav den fina sommaren. Skördekatastrof över stora delar utav vårt land var ett faktum. Tur i oturen var väl dock att stora delar utav Västergötland och Östergötland inte blev lika hårt drabbade, vilket mildrat omständigheterna, i och med att det finns både halm och foder i dessa två tunga djurområden. Dessvärre blev resultatet mer än halverad skörd i andra delar utav landet och ingen halm att skörda. Det blev ett tungt avslut på året och vi kommer också att bära med oss mycket utav torkproblematiken in i 2019.

När det gäller torkstödspengarna på 760 miljoner, så ligger de i Moderaternas och Kristdemokraternas övergångsbudget som är antagen i riksdagen. Det vi nu vet är att det har öppnats upp en möjlighet att fördela pengar på de olika djurslagen igen, vilket vi ser positivt på. Beloppet i sig är inte så stort när vi bara i grissektorn har en extra utgift på över en miljard, därför är det mycket viktigt att använda pengarna på ett strategiskt sätt i de delar i produktionsledet som är som mest utsatta, för att få produktionen att överleva med en god och bibehållen djurvälfärd.

Det blir en dyster start på 2019, men jag ser ändå ljust på framtiden, efter det att vi tagit oss fram till ny skörd. Det finns många förträffligheter med det svenska grisköttet som vi tillsammans skall lyfta fram. Mycket fakta finns redan men vi vet samtidigt att vi har flera projekt på gång med ny kunskap, som kommer att stärka den svenska produktionsmodellen ytterligare.

Till sist men inte minst vill jag tacka Elisabet Qvarford för hennes tid som vd på Svenskt Kött och hälsa Isabel Moretti välkommen in i arbetet. Elisabet har varit med redan från starten av Svenskt Kött, till en början som kommunikatör. Med sin glöd och sitt brinnande intresse har hon lagt ner ett stort arbete för Svenskt Kött, men nu växlas stafettpinnen över till Isabel Moretti, som har en helt perfekt bakgrund till sitt nu kommande uppdrag att lyfta Svenskt Kött vidare framåt, vilket är en allt mer krävande uppgift, då medvetenheten och nyfikenheten ifrån dagens konsumenter allt mer väsentligt ökar. Vi ställer i dag allt högre krav på hur vår mat tas fram och framför allt hur den belastar miljön ur flera hållbarhetsperspektiv. Men också hur maten tillför nyttigheter, ett uppdrag som jag vet att Isabel brinner för och hon kommer med all säkerhet att lyfta Svenskt Kött ytterligare en nivå.

Med de avslutande orden i årets första ledare är det bara för oss att kämpa vidare för ett förhoppningsvis bättre avslut 2019.
 

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare