Publicerad 2015-06-02

Förnyat förtroende inom Sveriges Grisföretagare

På Sveriges Grisföretagares årsstämma gavs idag styrelsen förnyat förtroende att sitta kvar på sina poster även fortsättningsvis.

Från vänster; Ingemar Olsson, Per-Göran Fjelkner, Margareta Åberg, Mattias Espert, Johan Eriksson och Hans Carlsson. Foto: Emma Sonesson

Styrelsen består därmed även fortsättningsvis av:

  • Ingemar Olsson, ordförande
  • Mattias Espert, vice ordförande
  • Margareta Åberg, verksamhetsledare
  • Johan Eriksson
  • Hans Carlsson
  • Per-Göran Fjelkner