Publicerad 2015-02-16

Omsorgsprogrammet i interpellationsdebatt

Den 13 februari debatterades omsorgsprogrammet i riksdagen, efter en interpellation skriven av Jens Holm (V).

Jens Holm menade att djuromsorgsprogrammet inte borde godkännas, och riktade därför två frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

1. Vad kommer statsrådet att göra för att stärka, inte försämra, omsorgen om grisar i Sverige?

2. Kommer statsrådet att verka för att uppfödningsmetoder som inte är godkända, såsom de inom Djuromsorgsprogrammet, inte får någon förlängning?

‒ Våra svenska djurbönder befinner sig just nu i en tid av särskilt hård konkurrens, och som landsbygdsminister vill jag verka för att den svenska näringen stärks, svarade Sven-Erik Bucht och poängterade även att omsorgsprogrammet i dagsläget bara är en studie.

‒ Ska vi gå mot en djuruppfödning med en ytterligare intensifiering, ännu mer fabriksliknande förhållanden och ännu mer förhållanden som är så långt ifrån ett naturligt beteende man kan komma - eller vill vi ha en djuruppfödning som respekterar det som faktiskt står svensk djurskyddslags § 4, nämligen möjligheten till ett naturligt beteende, ifrågasatte Jens Holm.

‒ Vi har ett gott djurskydd inom den svenska grisuppfödningen. Våra svenska grisar har knorren kvar, och vi har väldigt låg förbrukning av antibiotika inom grisuppfödningen. Men vi kan samtidigt inte blunda för att vi har problem. Vi har faktiskt ett av Europas högsta dödlighetstal för spädgris - nära 18 procent, mot ett snitt på 12,7 procent i Europa. För mig är det inte god djurvälfärd om så många spädgrisar inte överlever, sa Sven-Erik Bucht.

Jens Holm ifrågasatte även när en ny svensk djurskyddslag kan väntas vara klar. Sven-Erik Bucht höll med om att en ny djurskyddslag, med förstärkt djurskydd behövs, men hade ingen tidsplan för det arbetet klar för sig.

Hela interpellationsdebatten finns att läsa och/eller titta på här:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210241