Publicerad 2012-09-24
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
I Sverige är priserna oförändrade på grisköttet, medans vissa länder i södra Europa höjer så står resten still. Det är inte helt ovanlig att pristaket är nått vid den här tidpunkten på året, men med tanke på det höga foderpriserna så är det rimlig att tro på fler höjningar så att situationen för grisföretagaren skall vara hållbar. Skörden på många håll i landet är besvärlig men stora nederbördsmängder som gör skördearbetet problematiskt. Kvalitén på den sista skördade spannmålen kommer troligen att klassas som foderspannmål vilket kan hålla foderpriserna tillbaka. USA har under sommaren haft stora prisfall på griskött viket gjort att många stora producenter har dragit ner på produktionen, nu har emellertid marknaden hämtat sig något och priset är på väg upp något men man kan inte utesluta att priset skall ner till 1,40 dollar (ca 9,75 SEK) innan marknaden hämtar sig igen. Ryssland har efter det gångna årets väderförhållanden beslutat sig föra att utöka spannmålsproduktionen för säsongen 2012/2013 för att inte bli beroende av för stor import. Skörden 2012 gav Ryssland ca 75 miljoner ton tillsammans med befintliga lager kommer dom att klara de inhemska behoven. Jag får påtryckningar om att marknadskommentaren skall vara mer politiskt inriktat, i synnerhet när danskarna har gett sitt utlåtande om den svenskagrisproduktionen. Jag hade själv nöjet av att ha danska videcentrum på studiebesök i stallet här hemma, och jag kan bara konstatera att deras slutsatser är i mångt och mycket fullt relevanta.  Det är så, och det är ingen hemlighet att regeringen har gett klara och tydliga direktiv om att alla positiva förändringar som kan göras för det svenska grisproduktionen skall ses över och genomföras. Problemet kommer när grisföretagare, myndigheter och andar sektioner i våran bransch inte tycker lika om vilka förändringar som är positiva. SGF jobbar aktivt i dessa frågor och träffar myndigheter och politiker regelbundet, det sker små framsteg men man måste vara ärlig och säga att dessa frågor som rör våra djurskyddslagar är mycket svåra att förendra, men med rätt fakta och underbyggt material i diskussionen så kommer man framåt. Man skall också vara införstådd med att  de förändringar som är positiva för produktionen inte kommer grisföretagaren till del imorgon utan tar en viss tid att generera bättre lönsamhet men kommer på lång sikt att vara positivt.