Publicerad 2012-09-23
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Inga större förändringar på grisköttsmarknaden på hemma plan, i Europa har jag inte fått några indikationer att det skulle vara gång större förändring på gång. Fläskpriserna har varit på rätt väg de sista månaderna men  frågan är bara om det kommer att vara tillräkligt för att kompensera de dyra fodret som man inte har landat upp prismässigt ännu.  Det är fortfarande mycket oroligt på världens börser, både spannmål och soja ligger på rekordnivåer.