Publicerad 2012-04-04

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Fortfarande en stabil marknad både på den Europeiska samt vår egen marknad. Både slaktgris och smågrisen stiger något på sina håll, men i Danmark och Tyskland räknar man med att ligga kvar på samma nivå som förra veckan för smågrisen. Positivt är att det finna vädret vi har kommer troligen att skapa en efterfrågan på griskött, då det är många som är lediga och vill plocka fram sina grillar.  Läkemedelsföretaget Pfizer gör en liten kontroversiell sak för tredje året i rad, nämligen går in och ger stipendium till ca 300 amerikanska veterinärstudenter totalt rör det sig om 830 000 dollar. Det är väl så att pengarna troligen är rätt så välplacerade, men kommer troligen inte att påskynda kampen mott bl.a. MRSA. Foderpriserna ligger stabilt på en hög nivå, mycket talar för att råvaran borde gå ner men av någon anledning har detta inte inträffat ännu, sojan har i stor varit stigande hela 2012.