Publicerad 2012-02-16

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Det är ganska lugnt på världsmarknaden, även på hemma plan händer det inte mycket med grispriset den närmsta veckan. Smågrisen forsätter däremot upp med stora steg, höjningar med 30-50 SEK för en 30-kilos gris är idag inte ovanligt. Även i Europa är efterfrågan på 30-kilos grisar stor. Den totala slakten av gris i Sverige 2011 minskade bara med ca 3% det är långt ifrån den stora minskningen många befarade, man skall dock ha klart för sig att de suggor som försvann sommaren 2011 kommer vi inte att märka av förrän vårvinter 2012. Det kan vara så att vi ser detta problemet just nu med tanke på den enorma hungern det är efter svensk gris idag.  Nästa slakteriföretag som börjar pumpa in griskött i Kina är Aurora Alimentos som är ett företag i Brasilien , där det gick iväg 120 ton nu den gångna veckan, man slutar aldrig att förundras, land efter land börjar exportera griskött till Kina och kineserna bra sväljer in det. Är detta bara positivt eller kan det sluta med en förskräckelse när kineserna säger stopp och kommer då hela värden översvämmas av billigt griskött?

Foder priserna går något upp, det kommer inte att ske några större prishöjningar, och att finna logiken i foderprishöjningarna är idag svår.