Publicerad 2009-11-11

Rapport från IMPA-möte i oktober 2009

Verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson rapporterar här från IMPA-mötet (Informal Meat Producers Association) som hölls den 25-27 okt 2009 i Bretagne.

EU: Produktionen går ner med 1 5% samtidigt som konsumtionen minskar. Vi måste minska grisköttproduktionen med 5 % för att få en balans.

Bretagne: Det största slakthuset slaktar 97 000 grisar/vecka (står för 50% av slakten) minskar sin slakt med 1,5% och avräkningspriset har går ner med 7% jämfört med föregående år. Konsumtionen som är 34 kg/capita ligger still. Genomsnittsproduktionen är 28,2 avvanda smågrisar per sugga och år.

Holland/Danmark: Minskar slakten men detta beror på en ökad export av grisar till Tyskland. Danmark har förmedlat 6,7 miljoner smågrisar till Tyskland hittills i år och detta gör man framför allt på grund av hårda miljökrav jämfört med de som gäller i Tyskland och arbetslönerna är också lägre i Tyskland med minimilönen på 7,5 EU /timme. Även slaktbesiktningskostnaderna är betydligt billigare där. I Danmark betalar man 2,2 EU /gris i Holland 1,5 EU och i England 70 cent (staten betalar resten).

Spanien: Minskar med 1, 3% på suggorna. Exporten till tredje land minskat med 24% och turismen minskat med 8% Detta gör att avräkningspriserna sjunker drastiskt.

England: Ökar i produktion räknat i kilo på grund av att de går upp i slaktvikt med ca 2 kilo, beroende på en förbättrad tillväxt/dag (från i snitt 650 gram till 720 gram). Ingen kastrering och inga konsumentreaktioner hittills.

Tyskland: Slaktar nu 56,3 miljoner grisar och man tror på en sänkning av avräkningspriserna med 3,5% 2010. Detta tror dock ej danskarna som tror på en ökning av priserna under 2010.

Transportfrågan: Man tror på en ökad specialisering inom EU om transporttiderna förkortas. Smågrisproduktion i ett land och slakt i ett annat.

WTO: Ingen tror på att något kommer att hända här under 2010. USA fokuserar inte på internationell handel för närvarande och EU kämpar vidare med att bibehålla grisköttet som känslig vara.

GMO: Stor oro avseende sojatillgång då nolltolleransfrågan fortfarande inte är löst

Kastrering: Resonemanget börjar glida mot uppfödning av intakta galtar. Holland har gjort en branschöverenskommelse om att sluta kastrera 2015.

Margareta Åberg Andersson
Sveriges Grisföretagare