Publicerad 2009-10-29

Skydda våra grisar från nya influensan 2009!

Till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med grisar.

Kontakta din vårdcentral då vaccinationskampanjen kommit igång i ditt område. Socialstyrelsen kommer att gå ut med en upplysning till alla landsting om att ni som arbetar med grisar har blivit uppmanade att vaccinera er så snart tillfälle ges. Din vaccinering är det bästa skyddet för grisarna.

För närvarande pågår vaccination av riskgrupper. Landstingen kommer att meddela då vaccinering av övriga ska ske.

Om du eller någon i din närhet drabbas av symptom på influensa ska du tänka på följande:

►Bär munskydd, det går bra med de vanliga enkla som normalt används i stallarna.

►Sprita händerna ofta. Har du ingen sprit så använd tvål och vatten.

Följ gärna dessa råd i förebyggande syfte även om du känner dig frisk.

Grisarna smittas genom att du nyser, hostar eller tar i dem med händerna. Alla arbetsmoment där du har nära kontakt med djuren ska du vara extra noga med hygienen.

Undvik att släppa in ovaccinerade personer i ditt stall. Särskilt gäller detta personer som har symptom på influensa. Hantverkare och andra ska inte arbeta nära grisarna utan att bära munskydd och sprita händerna.

Situationer där särskild aktsamhet krävs

BB-stallet: all beröring av sugga smågris såsom t.ex. temperatur tagning, all hantering av smågrisarna, järninjektion, tandslipning osv.

Tillväxtstallet: ströning, behandlingar.

Slaktstallet: ströning, behandlingar , vägningar, tatuering, utlastningar.

Sinsuggstallet: betäckningar, behandlingar (obs håll koll på galten om han visar symtom. Han kan bli en smittspridare då han träffar många olika grupper av suggor)

Foderkök: vid inspektion av tankar och blandarkar.

För övrigt alla andra situationer du kommer nära grisarna.

Läs mer: Information från LRF och Sveriges Grisföretagare, 2009 10 20