Publicerad 2009-10-26

Rapport Copa Cogeca gris 14-15 oktober  2009

Produktionen av griskött har minskat i EU med några procent. Detta har dock inte lett till några större prisökningar, mest beroende på att exporten till tredje land har minskat en hel del (-15 %). Främst till Ryssland men även till Kina. Kina meddelar bland annat att de vill ha garantier kring AH1N1 med bland annat provtagningar på köttet (som inte ger något alls då köttet inte kan vara smittat) och att containrar måste genomgått speciella desinficeringsprogram. WTO kommer att ta upp detta på nästa möte i Geneve.

Konsumtionen har också minskat i flera av länderna beroende på finanskrisen, (turismen minskat betydligt), klimatdiskussioner om köttätande men man uttryckte också farhågor kring handelns starka dominans, men man vill samtidigt inte öka byråkratin med utökade märkningssystem.

Priserna går ner (har gått) i EU under hösten, men man tror på en positiv utveckling under 2010 (dock ca 10 % lägre än priserna 2008 snittpris då var 153,2). Prognos kvartal 1 2010: 135,02 EU kvartal 2: 142,09 kvartal 3-4: 139,90 EU.

Två stora frågor som bekymrar grisnäringen i EU är tillgången på proteinfoder, både på kort och på lång sikt och Animal Welfare-legislation som träder i kraft 2013.

Beträffande Animal Welfare-legislation, den nya djurskyddslagen som inträder 2013, så ville man framföra från flera länder (bl a Österrike, Frankrike, Slovenien, Portugal och Spanien) till kommissionen att den skulle skjutas fram 2-5 år.

Från Sveriges håll meddelades att detta inte är något vi kan stödja (vi har ju redan denna lag och mer därtill) och vi fick stöd av bl a Danmark, Holland och England, där lantbrukare redan investerat enligt den nya djurskyddslagen. Konsekvenserna av detta är ju naturligtvis att smågrisproduktionen kommer att sjunka i EU, men det är även stora problem investeringsmässigt för dem beträffande slaktgrisuppfödningen. Redan i dag så exporterar Danmark 7 miljoner smågrisar till Tyskland.

Beträffande proteinfodertillgången så vågar för närvarande inte handeln skicka fler båtar till EU med soja (5 båtar har fått gå tillbaka till USA) i rädslan för att det ska hittas något av icke godkända GMO-sorter i partierna. Detta är dock en fråga som är uppe på högsta nivå idag och man hoppas på en lösning snabbt, antingen att ta bort nolltoleransen eller intensifiera godkännandeprocessen. Skörden från Argentina förväntas bli sämre än vanligt och det gör ju inte situationen bättre.

Man diskuterade alternativen till soja och ville att man skulle intensifiera proteinproduktionen (raps, majs mm), försöka utvinna biprodukter från biobränsleproduktion, men inte minst så vill man att det ska bli tillåtet att använda godkända biprodukter från slakteriindustrin i form av kött- och benmjöl (kyckling till gris o vice versa).

En information om Animal Welfare Quality-projektet (som delvis redovisades på Djurskyddskonferensen i Uppsala i oktober 2009) medförde att flera representanter var oroliga för att det inte var involverat tillräckligt med ekonomi och produktionsförutsättningar i projektet samt frågan om vad konsumenten är villig att betala för (någon tog upp Sverige som ett exempel på att vi satt höga krav på en djurskyddslag som inte kompenserats ut till producenterna ...)

Kastreringsfrågan diskuterades förstås. Tyskland kräver smärtlindring hos sina uppfödare och de smågrisar som exporteras dit. Danmark och Holland har ju som bekant infört smärtlindring och Österrike kommer att göra det i dagarna. Rent allmänt, är man nog övertygad om man behöver hitta ny teknik i slakten så att kastrering blir överflödig (utom för ”parma /serranogrisar”). Men som känt är så medför galtuppfödning en del problem i uppfödningen. Beträffande immunokastrering/galtvaccin så var det allmänt något som man inte kände för att införa för tillfället (hänvisning till konsumentens reaktioner).

Margareta Åberg Andersson