Publicerad 2009-10-21

A(H1N1) nya influensan 2009 konstaterad på grisar i Norge

I Norge har den nya influensan A(H1N1) 2009 konstaterats i 14 besättningar i olika delar i landet. Fler besättningar undersöks för närvarande och man räknar med att antalet smittade gårdar kommer att öka.

För svensk del har inga fall på gris ännu konstaterats men provtagningar utförs kontinuerligt vid misstanke om smitta.

Smittkällan i Norge har i samtliga fall varit personer med influensasymptom.

 För att skydda grisar är det avgörande att inte personer med influensa går in i stallet. Se till att någon annan sköter djuren om du eller någon i din familj känner sig dålig. Vaccinera dig så snart tillfälle ges. Undvik så långt som möjligt släppa in besökare som inte är vaccinerade.

 

För mer information: Influensainformation 2009 10 20