Publicerad 2009-09-16

Påverka din kommun

Genom att lämna in ett medborgarförslag till din kommun, kan du påverka den offentliga upphandlingen på din hemort. Nedan visas ett exempel på hur detta kan gå till.

Exemplet är hämtat från tidningen Svensk Gris med knorr nr 3-2009, Johan Edberg och Sven Secher.

Det är viktigt att formuleringarna i kommunens underlag till upphandlingen blir de rätta. Om du vill läsa vad jordbruksminister Eskil Erlandsson sagt om detta kan du klicka på denna länk:

Specifika krav kan ställas (Eskil E) 

..........................................................................................................................................................................................

Förslag på Medborgarförslag, tidningen Svensk Gris med knorr nr 3-2009:

----------------------                 ---------------------                --------------------               -------------------

Medborgarförslag   

Med utgångspunkt från jordbruksverkets rapport” Mervärden för svenskt kött” (Rapport 2008:5) vill jag lämna följande kommentarer och förslag i mitt Medborgarförslag.

I rapporten konstateras att den svenske köttproducenten inte får betalt för de merkostnader som han har på grund av den stränga svenska djurskyddslagen och de svenska smittskyddskraven.

Ett av problemen för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion är att importerade överskottspartier av tvivelaktig kvalitet när det gäller djurskydd och livsmedelskvalitet dumpas till mycket låga priser på den svenska marknaden.

Som kund i en butik har man möjlighet att själv göra valet om man vill medverka till att hålla det svenska landskapet öppet och att hålla den svenska livsmedelsindustrin igång. Det sker genom ett aktivt val av svenskproducerat griskött, och annan mat, och detta är något som vi alla konsumenter och medborgare kan göra.

När det gäller maten som serveras på förskolor, skolor, äldrevård, sjukhem, sjukhus och liknande inrättningar låter sig däremot sällan detta val göras av den enskilde. Här är det nämligen den kommunala upphandlingen (som sker enligt lagen om offentlig upphandling) som avgör vad som köps in och därmed äts.

Många kommuner väljer billig importmat i sin upphandling, inte sällan med hänvisning till en lägre kostnad än vad svensk mat skulle ge. Vad som är mindre känt, ännu så länge, är att kommunen i dessa fall ofta köper och serverar mat som är producerad på ett sätt som är fullständigt förbjudet i Sverige.

Att sedan kommunen/offentliga Sverige samtidigt har i uppdrag att kontrollera att svenska lantbrukare följer den svenska djurskyddslagen skapar en ohållbar situation. Det kan knappast vara försvarbart att kommunen/offentliga Sverige stoppar produktion på svensk mark som inte följer svenska normer för djurhållningen, samtidigt som man från utlandet köper in och serverar sådan mat.

Denna upprörande situation riskerar att lägga en död hand över svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Inte heller gagnar detta djuren.

Rättvisa konkurrensregler är ett rimligt krav. Jag föreslår därför:
Att det vid offentlig upphandling av kött, ska ställas krav på att djuruppfödningen sker enligt regler som följer/uppfyller svensk djurskyddslag och svenska smittskyddsnormer.

Sproge 3/2- 2009 
Johan Edberg

............................      ...........................     ......................

Kommentar

Lämna in ett Medborgarförslag – du också!

Ett Medborgarförslag är ett sätt att lyfta in frågan om kommunens egen mat i kommunfullmäktige. Frågan om den kommunala upphandlingen av mat blir då föremål för diskussion. Kloka argument som i Johans förslag till Medborgarförslag ovan, bör kunna ge kommunens upphandlare/inköpare ökad förståelse och kunskap, samt därmed förhoppningsvis underlag för kloka kommunala inköp. Ju fler som lämnar in ett Medborgarförslag, desto större genomslag landet runt. Läs också vad jordbruksministern säger om att "specifika krav" ska ställas. Exempelvis att grisen ska ha haft svansen kvar under uppfödningen (länk ovan).

Om du inte redan gjort det, lämna in ett Medborgarförslag på din ort!

Du kan använda Johans text ovan som underlag för texten i ditt Medborgarförslag.

Sven Secher

redaktör

(Texten i Medborgarförslaget ovan, finns även i tidningen Svensk Gris med knorr, nr 3-2009).

Läs mer om offentlig upphandling: www.svenskgris.se