Publicerad 2009-08-28

Svensk djurskyddslag vid livsmedelsupphandling i Laholm

Livsmedel i offentlig upphandling i Laholms kommun ska vara procerad enligt svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Det beslutade kommunens servicenämnd den 26 augusti 2009. När Laholms kommun i höst gör en ny livsmedelsupphandling så kommer det alltså i förfrågningsunderlaget att stå att livsmedlen skall vara producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.– Detta är ett skall-krav som ska skrivas in förfrågningsunderlaget, förtydligar Michael Stråhle Wäring, ordförande (m) i servicenämnden i Laholm.

Inte minst har grisföretagaren Per Karlsson varit starkt engagerad i frågan. Genom att framträda i allehanda media har han på ett glasklart sätt beskrivit det orimliga i hur LOU tolkas i förhållande till svensk djurskyddslagstiftning.

Sven Secher

Läs mer:

Svensk djurskyddslag i Laholm