Publicerad 2008-05-01

Stämman, en manifestation!

I bistra tider så behöver alla goda krafter samlas. Sveriges Grisproducenters Stämma är därför särdeles viktig i år. Vi ska visa att svenska grisföretagare inte har gett upp, än finns kämpaglöden kvar.  Kom dit! Träffa kollegor och branschfolk, kom och gör din röst hörd, jag vill träffa just Dig där.  Sedan ska vi ha riktigt roligt ihop, det är kanske det viktigaste av allt.

Sveriges Grisproducenter verkar i en omvärld som förändras i rask takt. Det ställer stora krav på att föreningen också föränd-ras och förnyas. Vi har tagit oss an det uppdraget på högsta allvar under året som gått. Styrelsen och länsföreningsordföranden har haft en djupgående process och tagit fram en ny verksamhetsidé och ett förnyat sätt att arbeta.

Vi kommer att presentera en del nyheter på stämman hoppas jag. Sveriges Grisproducenter har under senare år framgångsrikt arbetat med myndighetspåverkan. Nu tar vi ytterligare ett steg och blir en vass företagareförening som även arbetar med att stärka andra delar av grisföretagarens konkurrenskraft. Vi ska vara lantbrukets vassaste branschorganisation. Därför kommer styrelsen att föreslå stämman att vi byter namn från Sveriges Grisproducenter till Sveriges Grisföretagare. 

Stämmoförhandlingarna kom-mer således inte att bli torra, tvärtom, se det som ett hett företagarmöte. På stämman kommer vi, undertecknad och verksam-hetsledare Margareta Andersson att berätta om året som gått men framförallt om det som ska hända framåt. Vem vill missa detta?! Ella Nilsson kommer från Svensk Köttinformation och vem vet vad hon har för spännande att presentera?! Sedan har vi ju en festlig stämmomiddag som avslutning på dagen där Årets Grisföretagare ska koras under stort jubel.

Jag ser fram emot ett trevligt arrangemang av Skaraborgs Grisproducenter och hälsar Er Varmt Välkomna till Sveriges Grisproducenters stämma!

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisproducenter

Källa: Ledare Sveriges Grisproducenters Stämmotidning, 2008.