Publicerad 2009-01-08

Nya tag med Sveriges Grisföretagares årsstämma

Vad tycker Du?


Inom Sveriges Grisföretagare diskuteras just nu hur föreningens årsstämma kan utvecklas och bli ännu mer intressant för såväl medlemmar som hela grisnäringen. Vad tycker du?

En arbetsgrupp är tillsatt för att se över stämman och arbetet leds av Per Pålsson som är grisföretagare och ordförande för Östergötlands Grisproducenter.

Du är välkommen att kontakta Per med dina synpunkter på stämman.

Frågeställningar:

Hur vill du att arrangemanget ska se ut?

Vilken typ av program lockar dig att delta?

Vad är viktigast och hur ska upplägget vara: seminarier, studiebesök, debatter, fest …?

När på året passar det dig bäst att stämman hålls?

Kort sagt: vad ökar möjligheterna att du deltar i stämman?

Ska vi göra stämman till en ren ombudsstämma på våren, för att sedan satsa på en grisföretagardag på hösten som innehåller seminarier, föredrag och fest på kvällen?


Kontakta Per Pålsson per mail:
per.abystorgard@telia.com
Eller per telefon: 070-555 42 63

OBS. Stämman 2009:

2009 anordnas stämman för Sveriges Grisföretagare på traditionellt sätt och arrangör är Värmlands Grisproducenter. Stämman hålls i Karlstad den 16-18 juni 2009.

Mer information kommer att presenteras på denna hemsida och i vår tidning Svensk Gris med knorr.

Kontaktperson för stämman 2009 är Torbjörn Carlström, som är ordförande för Värmlands Grisproducenter.
Honom når du på telefon: 0554-211 52, 070-260 94 41 och e-post: mail till Torbjörn Carlström (tc.pa.edet@telia.com)