Publicerad 2010-05-30

Verksamhetsledaren

Verksamhetsledare inom Sveriges Grisföretagare är Margareta Åberg.
Till Margaretas uppgifter hör bland annat  hör den näringspolitiska bevakningen. Hon arbetar mycket i samarbete med övriga företag och organisationer i branschen.
Margareta har internationella kontakter och deltar bland annat i möten med organisationer som Copa Cogeca  och IMPA (Informal Meat Producers Association).

Margareta Åberg är verksamhetsledare inom Sveriges Grisföretagare.


Kontakta gärna Margareta med frågor och synpunkter.
Du når henne på telefon: 08-787 51 57 och e-post: margareta.aberg@lrf.se.

2015-11-08 Rapport från IMPA-möte (Informal Meat Producers Association) 25-26/10 och Copa Cogeca Pig Meat /Civil Dialog Meeting 27-28/10 2015
Rapport från IMPA-möte (Informal Meat Producers Association) 25-26/10 och Copa Cogeca Pig Meat /Civil Dialog Meeting 27-28/10 2015
2015-09-08 Rapport Copa-Cogeca Pigmeat ad hoc 2 september 2015
2015-04-20 Rapport Copa Cogeca PIG Meat och Civila dialogmötet 13-14 april 2015
2014-12-29 Mul- och klövsjuka breder ut sig i Sydkorea
Den tredje december upptäcktes ett fall av mul- och klövsjuka i Sydkorea. Sedan dess har antalet besättningar med konstaterad smitta ökat, och i skrivande stund är antalet uppe i 13 stycken.
2014-12-23 Djurvälfärdsprofil på amerikanskt café
Den amerikanska cafékedjan Panera Bread strävar efter att använda griskött som kommer från grisar som fötts upp utan antibiotika.
2014-10-28 Rapport från Working party Pig meat och Civil Dialogue Group Animal Products-sector Pig meat 27-28 oktober 2014
2014-10-07 Rapport från IMPA-möte Salzburg 5-7 oktober
2013-09-17 Verksamhetsledaren rapporterar
En rapport om vad som är på gång från Sveriges Grisföretagares verksamhetsledare Margareta Åberg kommer här.
2013-05-28 Rapport från Copa-Cogeca 28-30/4 2013
Sveriges Grisföretagares verksamhetsledare Margareta Åberg rapporterar från mötet med Kommissionen.
2013-05-16 Margareta Åberg vice ordförande i Copa-Cogecas arbetsgrupp för grisfrågor
Margareta Åberg är vald till vice ordförande i den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogecas arbetsgrupp för grisfrågor.
2013-04-12 Rapport från verksamhetsledaren
SGF verksamhetsledare Margareta Åberg informerar om vad som gjorts och vad som är på gång.
2012-07-04 Rapport från verksamhetsledaren
När vi hade stämman på Borgholm 2009 (2008 års verksamhet) , så konstaterade vi att det var ett antal ödesfrågor att lösa (en del av frågorna hade vi börjat arbeta även innan dess tex betongdirektivet) och att det var väldigt trivsamt att i år få framföra att mycket av det som vi arbetet i många år med, tillsammans med övriga i näringen, nu har fallit på plats.
2012-03-27 Rapport från möte i Bryssel 2012-03-19
Margareta Åberg rapporterar från Brysselmöte 2012-03-19 med Kommissionen angående implementationen av Council Directive 2008/120/EC :Group housing of sows. Deltagare var myndighetspersoner/beslutsfattare från medlemsländerna, representanter från Animal Welfare-organisationer och representanter från COPA.
2012-03-07 Verksamhetsledaren informerar mars 2012
Information från Sveriges Grisföretagares versamhetsledare, Margareta Åberg, om aktuella frågor som föreningen jobbar med.
2011-08-31 Verksamhetsledaren informerar vecka 35 2011
Lite information om aktuella frågor såsom djurvälfärdsersättning, öronklippning på livdjur och LRF:s livsmedelsstrategi.
2010-05-31 Blandade tongångar i EU-länder med oro för 2013
Marknadsprognos för EU totalt för 2010 är plus minus noll jämfört med 2009. Efterfrågan av griskött ökar ej men exporten har ökat på grund av valutan (billigare EURO). Det skriver Margareta Åberg Andersson i denna rapport från det senaste mötet med IMPA.
2009-11-11 Rapport från IMPA-möte i oktober 2009
Verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson rapporterar här från IMPA-mötet (Informal Meat Producers Association) som hölls den 25-27 okt 2009 i Bretagne.
2009-10-26 Copa Cogeca gris 14-15 oktober 2009
Margareta Åberg Andersson rapporterar från ett internationellt möte om grisproduktionen. Mötet hölls den 14-15 oktober 2009 av Copa Cogeca.
2009-07-29 Rapport IMPA-möte 24-26 maj 2009
EU`s produktion av grisar förväntas sjunka med 2,5% under 2009 (mest i Östeuropa) och man tror inte på några större prisökningar jämfört med 2008. Genomsnittspriset prognostiseras hamna på ca 1,55 Euro per kg i Tyskland i tredje kvartalet. För Sveriges vidkommande kommer priset i svenska kr stiga under 2009 jämfört med 2008 på grund av valutaeffekten.
2009-03-31 Rapport Copa-Cogeca gris 6 mars 2009
Trots att produktionen av grisar gått ner mer än man förväntat, så har prisutvecklingen varit negativ. Den 5 december gjorde man upp med kommission att om priserna ej ökar så skulle man införa exportbidrag till tredje land. Detta har dock inte införts men frågan kan komma upp igen. Det skriver verksamhetsledaren i denna rapport från Copa-Cogeca 6 mars 2009.
1 | 2 Nästa sida »