Publicerad 2008-06-16

Dags för årets höjdpunkt i grisbranschen

Årets höjdpunkt för den svenska grisbranschen står för dörren. Den 17-18 juni hålls nämligen årsstämman för Sveriges Grisproducenter.
Arrangemanget samlar hela näringen och på programmet står, förutom stämmoförhandlingar, intressanta seminarier, "speakers corner", utställning, möten, festmiddag och mycket annat.


Intensiv tid
Just nu pågår intensiva aktiviteter på hotell- och konferensanläggningen Billinghus, på höjden av berget Billingen vid Skövde. Det är årsstämman för Sveriges Grisproducenter som nu går i gång. Närmare 300 personer väntas delta i arrangemanget som är en av de absolut viktigaste årliga händelserna i den svenska grisbranschen.

Förändringarnas tid
Med ordföranden Annika Bergman i spetsen, laddar föreningen för en bra stämma i en tid när utvecklingen går mycket fort. Snabba förändringar i omvärlden kräver att den anrika föreningen Sveriges Grisproducenter utvecklas, menar Annika Bergman.
Till de punkter som kommer att diskuteras under stämmodagarna 17-18 juni 2008, hör: nytt namn på föreningen (föreslaget är Sveriges Grisföretagare), ökad satsning på företagsutveckling för föreningens medlemmar, fördjupat samarbete med Svnska Pig, utveckling av ett Kompetenscentrum för den svenska grisnäringen, utveckling av Svensk Köttinformation, satsning på föreningens hemsida med bland annat marknadsanalyser.

Information
Arrangör av 2008 års stämma för Sveriges Grisproducenter är regionföreningen Skaraborgs Grisproducenter.
Information om stämman finns dels i den extra tidning (Stämmotidningen 2008) som gavs ut före stämman, dels på denna hemsida, länk nedan.

Det mest spännande och väsentliga som händer på stämman kommer givetvis att avrapporteras på denna hemsida.

Program och anmälan till stämman 2008 (.pdf)
Sponsorer och utställare (uppdaterad maj 08) (.pdf)