Publicerad -


Ingemar Olsson, ordförande
Adress: Alkvetterns herrgård, 691 91 Karlskoga
Tel: 070-626 00 84
E-post: alkvetterns.herrgard@bredband.net

Mattias Espert, vice ordförande
Adress: Kvarnlyckans gård, 231 99 Klagstorp
Tel: 070-658 12 21
E-post: espert@kvarnlyckan.net  

Johan Eriksson, ledamot.
medlemskontakt, hemsida.
Mycklinge 8, 725 95 Västerås
Tel: 070-646 40 66
E-post: johan@mycklinge.se

 

Katarina Rydén, ledamot
Öndal
590 98 Edsbruk
tel:070 846 63 43
E-post: rydberga@telia.com 

Petter Beckman, ledamot
Ängsejlatorpet 1128
282 73 Sösdala
Tel: 070 564 78 79
Epost: petter.beckman@mellby-gaard.se 

 

 

Valberedning

E-post och telefon nummer till ledamöter i valberedning för Sveriges Grisföretagare:

Sammankallande:

Håkan Wahlstedt
Adress: Hidinge gård, 716 92 Fjugesta
Tel: 070-585 68 58
E-post:
w@hidingegard.se

Ledamöter

 

Yvonne Engström Wretemark
Adress: Arnebo Östergård
585 96 Linköping
Tel: 0730-58 12 08
E-post:ywretemark@gmail.com

Jeanette Blackert
Vistena Askegård
596 92 Skänninge
Tel 070-672 82 22
E-post: jeanette@blackert.se

 

Håkan Svensson
Adress: Ramsåsa 17, Solvalla
273 97 Tomelilla
Tel: 0708-38 50 31
E-post: hakan_solvalla@hotmail.com

 

Karl-Erik Andersson
Byn 427, 820 77 Gnarp
Tel 070-6741005
E-post:
klas-erik@telia.com

 

Sofia Brufors
Fjälkestadsvägen 335-70
291 94 Kristianstad
tel: 070-532 51 15
Epost: s.brufors@gmail.com

 

Från livdjurssektionen:
Ronny Hammar
Adress: Karlaby nygård, 272 93 Tommarp
Tel: 0414-202 37
E-post:
ronny.hammar@tommarp.nu