Publicerad 2006-09-15

Nu är djurskyddsreglerna för grisar i L 100 klara!

Branschens kommentarer:
Nu har Djurskyddsmyndigheten fastställt föreskrifterna efter en formell remissrunda till EU. Denna sista runda medförde några mindre förändringar men inget som påverkar vår positiva syn på de nya bestämmelserna i stort.

Föreskrifterna blir officiella den 22 september och träder i kraft den 15 oktober 2006.

Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med Djurskyddsmyndigheten och upplever att både praktik och vetenskap fått gehör i avgörande frågor samtidigt som djuromsorgen ges utrymme att bli än bättre. Föreskrifterna har vunnit på att näringen fått komma in i processen tidigt och aktivt fått delta i arbetet. Det nya regelverket måste dock vara ett levande dokument som ändras kontinuerligt varefter ny teknik och nya kunskaper lanseras.

Nu återstår att ta fram så kallade förarbeten som ska ge praktiska tolkningar och definitioner av bestämmelserna. Denna typ av tolkningshjälp har inte funnits tidigare. Vi från LRF, Svenska Djurhälsovården och Sveriges Grisproducenter kommer självklart att bistå myndigheten även i det arbetet. Förarbetena beräknas vara färdiga samtidigt som djurskyddsföreskrifterna (L100) för de andra djurslagen är klara, d.v.s. i början av våren 2007.

Sveriges Grisproducenter
Svenska Djurhälsovården
LRF