Publicerad 2006-08-30

Grisupproret stöds av LRF

Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF, har förståelse för att svenska grisproducenter levererar till Tyskland. Han håller med dem i sakfrågan, att det svenska grispriset måste höjas i förhållande till priset i andra länder. Men själv tänker han inte leverera grisar till Tyskland från sin slaktgrisuppfödning på den västgötska gården Fredängen vid Kvänum.

LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson och Per Karlsson, Boarps gård diskuterar grisupproret. I bakgrunden Lars Hultström.
Foto: Sven Secher
- Vi har en fri marknad. Att det körs grisar till Tyskland är inte så mycket att säga om, förutsatt att 8-timmarsregeln och andra regler följs, säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson i en kommentar till grisupproret.

- LRF har bondeperspektivet och om marknaden kan fås att fungera bättre av detta, så är det bra. Men långsiktigt motverkar det här de svenska slakteriernas möjlighet att betala ett högre grispris, eftersom ett mindre underlag underminerar slakteriernas möjligheter att utnyttja sin kapacitet, säger han.

Men Per Karlsson, grisupprorets initiativtagare, vill dock ha ett tydligare stöd av LRFs ordförande. Per vill 'ha mer av ett aktivt ställningstagande för primärproduktionen, ett tydligt stöd för grisupproret och konkreta åtgärder för bättre affärer för grisproducenterna'.

Lars-Göran säger dock att LRF inte är en organisation som kan och bör jobba direkt på marknaden. LRF arbetar däremot på flera andra sätt för att förbättra förutsättningarna för lönsamhet för landets grisproducenter.

- Den allvarliga frågan är hur man ska få upp det svenska priset, och skapa effektivitet genom hela kedjan, säger Lars-Göran som inte själv tänker skicka ut grisar till Tyskland. Han håller fast vid sitt treårs avtal vid Swedish Meats.

Däremot har Lars-Göran genom Skaraborgspotatis tidigare skickat potatis till Italien, vilket visar att han inte är främmande för export när marknaden inte fungerar inom Sverige.

Lars-Göran Pettersson upprepar att vi lever i en marknadsekonomi och att han inte har några betänkligheter när det skickas grisar till Tyskland, givetvis förutsatt att de lagar och regler som gäller följs.

- Långsiktigt är problematiken att livsmedelsindustrin måste bli duktigare på att producera det marknaden vill ha på ett effektivt sätt, säger Lars-Göran Pettersson.