Publicerad 2006-06-28

VISION 2008

Riksstämman är avslutad. Ett välarrangerat program med mängder av intressanta föredrag i Vadstena fick vi avnjuta. Det är synd att det inte är fler grisuppfödare som kommer på vår riksstämma. Programmet består inte av 'tråkiga' stämmoförhandlingar utan här finns ett program som ger grisuppfödaren mycket information och spännande föredrag.

Huvudtalare var ICAs VD Peder Larsson och Swedish Meats VD Åke Modig. Dag 2 inriktades programmet på hur grisuppfödaren ska spara en krona per kg griskött. Dessutom gavs mycket tid till mingel och tid att besöka utställningen. Nästa års stämma arrangeras av Skåne-Blekinge Grisproducenter på Bollerup den 19-20 juni. Pricka in detta datum redan nu i almanackan så ses vi alla där.

Styrelsens vision för 2008 presenterades under stämman. Vi kommer att arbeta med ett antal viktiga frågeställningar för att skapa de bästa förutsättningarna för den svenska grisproducenten i framtiden:

* Slaktstrukturen måste optimeras. Vi måste ha en industri som är anpassad till den produktion vi har i Sverige. Det är inte Sveriges Grisproducenter som skall tala om HUR detta skall fixas, men vi ställer definitivt krav på, ATT nödvändiga åtgärder vidtas snarast.

* Detaljhandeln måste betala för de svenska mervärdena. Vi kan inte acceptera att vi har Europas lägsta grispris med alla de extra mervärden vi har i svensk produktion. Här måste ICA och Swedish Meats ta sitt ansvar och se till att ett konkurrenskraftigt pris genereras till grisuppfödaren. Stämman uttryckte dessutom sitt gillande till den nya satsning som nu sker via den extrakrona som grisproducenten betalar till Köttinformation. Satsningen inriktas nu på att tydliggöra de svenska mervärdena i köttdisken. Förhoppningsvis skall detta leda till en ytterligare ökad preferens för det svenska grisköttet.

* PIG Företagande måste prioriteras och skall nu tillsammans med PIG Försök och Svenska Djurhälsovården bli det kompetenscentrum som branschen behöver. För att den svenska grisuppfödaren även fortsättningsvis skall ligga i topp i Europa måste detta prioriteras.

* Avelssamarbetet går nu vidare med Norge och vi kommer att arbeta för att vi har ett nordiskt avelsbolag inom en snar framtid. Detta kommer att ge ökade avelsframsteg och lägre kostnader i framtiden.

* Tvärvillkoren är problematiska och det kommer inte att bli enklare med de nya reglerna, som kommer in i tvärvillkoren nästkommande år. Vi måste få till en acceptabel lösning för detta och politikernas löften om enklare administration för lantbrukarna lovar gott. Hoppas nu att det inte bara blir läpparnas bekännelse utan att dessa löften verkligen uppfylls.

* Det borde finnas möjlighet för investeringsbidrag för 'världens dyraste grisningsbox' som erbjuder möjlighet till utövat bobyggnadsbeteende och frigående grisning. LBU ökar till 4,8 miljarder per år och vi arbetar för att få del av dessa pengar till grisproduktionen.

* Vi måste skapa en ytterligare ökad förståelse för svensk grisproduktion. Det är av yttersta vikt att omvärlden betraktar grisproduktionen som en näring som är bra för Sverige. Detta skall inte göras genom att alltid ta fram de negativa sidorna. Vi måste också vara positiva för att visa en optimism och framtidstro. Det smittar av sig till omvärlden.

Visionen skall vara uppfylld till stämman 2008 och förhoppningsvis kommer det inte en massa nya problem under tiden.

Lars Hultström
Ordförande Sveriges Grisproducenter