Publicerad 2006-06-27

Pristagarna

Under stämman delades ett antal pris ut till framgångsrika grisproducenter.