Publicerad 2006-06-27

Svenskt griskött men okänd kyckling

Sin vana trogen kontrollerade denna tidning köttråvarornas ursprung under stämmodagarna.

Kökschefen Martin Niklagård visar här etiketten från den förpackning som leverantören Lagerström Företagen AB har på sina leveranser av benfri fläskkotlett. Råvaran var svensk men kökschefen var lite frågande till varför det var så väsentligt att den skulle vara just svensk.
Stämmomiddagen tillagades av köket på Starby Kungsgård med kökschefen Martin Niklagård. Han köper köttet genom Servera. Efter krav från Catrin Siverskog, Östergötlands Grisproducenter, som höll i restaurangkontakten, 'lyckades han ta hem svenskt griskött'. Det var så kökschefen själv uttryckte saken.

Martin Niklagård menade i ett samtal med undertecknad, att importerat kött, inklusive gris, är mörare och rent allmänt håller en högre kvalitet än svenskt kött. Att Martin Niklagård framhöll det importerade köttet kändes både spontant och inövat, det vill säga något som han ofta för fram i dialoger med restaurangens gäster. Han undrade också varför undertecknad var så intresserad av köttets ursprung och även varför arrangörerna ville ha svenskt.

Slutsats/lärdom: i en upphandling av middag med griskött bör ingå en information (utbildning) om det svenska grisköttets mervärden. En beställning av detta slag är ett fint tillfälle att på ett naturligt sätt sprida information till restaurangvärlden om den svenska grisens kvaliteter.

Osäkert med kycklingen
Vid middagen serverades även kycklingsallad. Här kunde inte Martin Niklagård lämna besked om ursprunget.
- Leverantör är Kronfågel eller Servera som också har denna produkt i eget namn. Det kan vara kyckling från olika håll.

Martin försökte ta reda på kycklingens ursprungsland, tyvärr utan framgång.

Nog vill denna bransch att kycklingnäringen (och hela lantbruket) ska bemöda sig om att beställa svenskt griskött. Och därmed gäller vice versa.

Tillåt mig att lämna ytterligare en synpunkt: Varför sätter vi inte själva ut ursprunget i menyn? Politiker, livsmedelsnäringen m fl är ense om att varans (matens) ursprung ska vara lätt att identifiera för kunden, konsumenten, gästen. Min Mat, LRF och många andra pläderar för att råvarornas ursprung ska sättas ut även på restaurangers och storkökens menyer. Först då kan restuaranggästen även väga in exempelvis köttets ursprung i sitt val av måltid.

Följaktligen vore det snyggt om menyerna på lantbruksarrangemangen innehåller information om råvarornas ursprung. Att föregå med gott exempel är klokt.