Publicerad 2006-06-27

Åke Modig talade under rubriken 'utmaningar och möjligheter'

- Fem månader som vd för Swedish Meats. Vad gör du?
Per-Inge Pålsson gick ut hårt i frågestunden med Åke Modig. Pålsson sa att många förväntar sig en lite tydligare vd som visar vad han vill och vad han gör.
- Intäktssidan har tagit mycket tid. Och under senare tid har strukturfrågan och sökandet av partner också tagit tid, svarade Modig.

Swedish Meats vd Åke Modig vid stäman för Sveriges Grisproducenter i Vadstena 2006.
Före denna tuffa inledning på frågestunden hade Åke Modig i sitt anförande berättat om koncernens bespa-ringar, som i princip följer de linjer som föregående vd Peter Rasztar la upp. Modig berättade föga överraskande om låga priser hos Swedish Meats kunder.

Utan höjningar ...
- Utan höjningar på kundsidan är det inte möjligt att höja råvarukostnaden, sa Åke Modig. Ett uttalande som knappast ökade grisproducenternas framtidstro.

Men Modig var också noga med att påpeka att man jobbar på att ytterligare sänka sina egna kostnader och prognosen just nu för 2006 är plus 90 miljoner kronor för Swedish Meats. Han berättade också om en stark och stabil internationell efterfrågan av griskött och att man fått igenom en viss ökning av betalningen mot kunderna.

Scan starkt men olönsamt
Scan är ett starkt varumärke, marknadsledande, men ändå inte lönsamt, konstaterade en bekymrad Åke Modig. Han förklarade detta med att 'det är förädlat som är problembarnet'. Handeln pressar priset och betänk att det är 75 procent av grisen som förädlas. Vi genomför dock den 19 juni höjda priser på charksidan, sa Åke Modig.

Partner sökes
Åke Modigs föredrag uppehöll sig också kring arbetet med att hitta en framtida partner för Swedish Meats.
- Det är alldeles för tidigt att säga var detta slutar, sa Åke Modig. Men ett prospekt är framtaget och man väntar inom en snar framtid svar, anbud, från företag som danska Danish Crown, tysk-holländska Vion Food Group, de båda finska köttföretagen Atria och HK Routokalo, tyska Tönnies samt svenska Lantmännen. Dessutom finns kontakter med riskkapitalbolag.

Åke Modig sa att man inom två månader vill ha fått fram ett par kandidater att jobba vidare med och att man hoppas att förhandlingarna ska vara slutförda med någon partner före årsskiftet. På så sätt ska man säkra möjligheterna till en långsiktigt lönsam svensk köttproduktion.

Svenskt respektive import, för griskött, aktuellt läge, procent.

Konsumentmarknaden, Svenskt 77%, Import 23%
Industrin, Svenskt 67%. Import 33%
Restaurang & storhushåll, Svenskt 30%, Import 70%

Källa: Åke Modig Swedish Meats, vid stämman för Sveriges Grisproducenter, 2006 06 16.