Publicerad 2006-06-27

Peder Larsson, vd ICA Sverige: Vill ha svenskt griskött men merbetalningen ytterst liten

Peder Larsson sa, såsom ICA sagt vid flera av Sveriges Grisproducenters årsstämmor, att ICA köper mer svenskt kött än någon annan, räknat både i kronor och i procent av marknaden, och att de skulle köpa ännu mer svenskt griskött om det fannas att tillgå.
- Våra kunder vill ha svenskt kött.

Per-Inge Pålsson agerade tufft i rollen som utfrågare både i debatten med Åke Modig och med Peder Larsson (bilden ovan).
Detta kan ses som den positiva sidan, liksom att Larsson, i varje fall vid ett framträdande som på stämman, bjuder in till dialog och gemensamt arbete mellan leverantörer från grisköttssidan och ICA.

Fortsatt prispress
Samtidigt sticker Peder Larsson inte under stol med att prispressen har kommit för att stanna.
- ICA 'måste' sänka priserna. Det beslut som vi tog för något år sedan om prissänkningar på cirka en miljard kronor ledde till tuffa förhandlingar med våra leverantörer.

När denna tidning, efter föredraget, frågar Peder Larsson om fler prissänkningssatsningar kommer, är han tydlig. Givetvis, det är ett måste, svarar han. Detta samtidigt som han i anförandet talade om en temporär prishöjning i avtalet med Swedish Meats. Larsson var dock lite otydlig på denna punkt, 'avtalet var precis undertecknat'. Det framgick också att höjningen försvinner redan vid nyåret och att prispressen därefter trycker på minst lika hårt som tidigare. Därför uteblev de applåder som Peder Larsson önskade sig.

Djuromsorg inte mycket värt
Undertecknad frågade även Peder Larsson, om inte ICA skulle kunna profilera sig lite hårdare i butiken och i reklamen, på etik och djuromsorg och på så sätt hjälpa till att förklara de mervärden som den svenska grisen står för. Och själva göra affärer på en sådan linje. Larsson svarade:
- Miljö och hälsa är något som jag tror på.
Men jag frågade om djurskyddet?
- Hälsoaspekterna betyder mer, där tror jag att satsningarna kommer.

Inte mycket till stöd således från ICAs sida för den svenska grisens knorr på svansen, större utrymmen, mer halm, mindre spaltytor med mera. Tveksamheten kvarstår således om ICA ser någon större skillnad på svensk och dansk produktion.

Ställer ICA upp?
Peder Larsson gillade dock inte den text som ICA har haft i sin egen tidning Buffé, där man genom att säga att man ställer samma djursomsorgkrav på importköttet som man gör på det svenska köttet, får det att framstå som att de danska grisarna har samma miljö som de svenska. Ett missförstånd och missförhållande som vid ett flertal tillfällen har påtalats av Lars Hultström och som enligt honom visar att det är tveksamt om ICA verkligen ställer upp för den svenska djuromsorgen och de svenska mervärdena.

Margareta Åberg Andersson, verksamhetsledare i Sveriges Grisproducenter, tog också upp 'ansvarsfrågan' under frågestunden, genom att till ICA uttrycka förhoppningar om att man inom ICA är villig att tillsammans med det svenska lantbruket tala för de svenska mervärdena och därmed möjliggöra att man får upp prisbilden.

Pyttemärkning
Två av alla de personer som ställde frågor till Peder Larsson var Hans Agné, Avelspoolen och Anders Hansson, Walltorp. Agné frågade varför märkningen av nationalitet är så liten på förpackningarna, man får en känsla av att man vill dölja ursprunget. Jag vill att du lovar att du på nästa stämma kan berätta att märkningen har blivit dubbelt så stor och tydlig, sa han.
- Jag skulle gärna stå här och lova. Du är inte den första som tar upp märkningens tydlighet. Jag kan säga, att jag i varje fall lovar att försöka påverka märkningen, svarade Peder Larsson.

Anders Hansson tog upp frågan om 'marginaler'.
- Ni måste sänka era marginaler inom ICA. Vi grisproducenter har inte mer att ta av och våra slakterier jobbar också hårt med effekiviseringarna, sa Hansson.
- Våra resultat finns hos PRV, precis som för alla andra bolag. I övrigt vill jag inte föra den diskussionen här och nu, svarade Peder Larsson. Han sa sig dock vara orolig över den sjunkande svenska köttproduktionen. Betala då bättre för det svenska, ropade någon i publiken.
- Nej, det går inte. I varje fall inte mycket mer, svarade Peder Larsson.

Innan diskussionen avslutades upprepade Peder Larsson att han vill ha samarbete. Det finns en positiv framtid om vi jobbar ihop, sa han.
- Vi har nio miljoner kundbesök varje vecka och 84 procent av det griskött vi säljer är svenskt.