Publicerad 2006-06-27

Mål: 'Bästa konkurrenskraften i EU'

Verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson (bilden) berättade om 2005 års verksamhet inom Sveriges Grisproducenter.

- Resultatet av arbetet med L 100:an måste framhållas. Arbetet fungerade fint och resultatet är bra. Men samtidigt går jobbet vidare, nu är det dags med allmänna råd etc.

Därefter berättade Margareta om Pig Företagande där man har satt upp det oblyga målet: Sveriges Grisföretagare ska ha den bästa konkurrenskraften i EU.
Hon berättade också om otaliga uppvaktningar av Jordbruksdepartmentet, utskottet, Jordbruksverket med flera, dialogen med handeln samt projektet Lönsamt Grisföretagande där alla företag och organisationer i branschen jobbar tillsammans och där mycket sker lokalt i samarbete mellan LRF och Sveriges Grisproducenter.
- Visst går det framåt, sa Margareta och visade en bild där medelproduktionen 1987 låg på 17,9 smågrisar per sugga och år samt slaktgristillväxten på 687 gram. Motsvarande siffror var 2003: 21,8 smågrisar och 877 gram. Denna skillnad motsvarar 2,85 kronor per kilo griskött. Margareta pekade med detta exempel på hur viktigt det är att den svenska grisbranschen fortsätter att göra framsteg. Hon framhöll också den viktiga roll som Sveriges Grisproducenter i dag har.
- Vi är en företagarförening. Vi gnäller inte, vi kommer med förslag på hur branschen ska gå framåt och omvärlden lyssnar till oss.

Läs mer i intervjuer med Margareta Åberg Andersson och Lars Hultström i förra tidningen, nr 6-2006.