Publicerad 2006-06-27

Full fart inom Sveriges Grisproducenter
'L 100:an framgång men avräkningspriset otillräckligt'

Stärkt av uppskattande ord från många håll inom den svenska grisbranschen, kunde ordförande Lars Hultström berätta om 2005 års intensiva arbete.
Det fanns en positiv grundton i hans inledningsanförande i Vadstena men sin vana trogen var han inte nöjd. I varje fall inte med det svenska avräkningspriset.
Lars presenterade också en vision till år 2008.

Till stämmans ordförande valdes Stig Lindén. Föredragande var Lars Hultström och bisittare Per Pålsson. Längst till höger stämmans sekreterare Teri Lee Eriksson.
- Det går att påverka. Men det kräver mycket arbete.
Så sammanfattade Lars Hultström det branschgemensamma arbetet med L 100:an. I denna fråga är han nöjd, så här långt. Mer läsning om detta fanns i en intervju med Lars i förra numret av denna tidning, se länk nedan.
- Avräkningspriset är lägst i Europa, borträknat Polen. Vårt pris har också legat på exakt samma nivå sedan årsskiftet. Detta visar att prissättningen inte fungerar i Sverige i dag, dundrade Lars. Han menade också att den höjning som aviserats av Swedish Meats inte ändrar läget speciellt mycket. Det talas om 1,50 kronors höjning, men med borttagandet av tilläggen är den reella höjningen endast runt 90 öre. För lite menade Hultström, med hänsyn till den svenska produktionens kvaliteter och rådande högre prisnivårer på andra håll i Europa.

Vision 08
Läget är i dagsläget förhållandevis gott i den svenska grisbranschen. Men mycket behöver ske för att konkurrenskraften ska klaras. Lars framhöll följande punkter som mycket viktiga i den vision 08 som han presenterade vid stämman:
Fixad slaktstruktur
Betalt för de svenska mervärdena
Utbyggt kompetenscentrum (Pig Företagande)
Nordiskt avelsbolag
Tvärvillkor utan problem
Investeringsstöd för smågrisproduktion
Ökad förståelse för svensk grisproduktion
Goda finansieringslösningar vid investeringar och utbyggnader.

Det är många parter som är med och påverkar utvecklingen för visionens olika punkter. Där finns företag, organisationer och samhället (politiker och myndigheter).

Alla måste hjälpas åt. Lars menade att Sveriges Grisproducenter inte själv ska sörja för att visionens alla önskemål uppfylls. Alla ska göra sitt.

En inte alltför vågad gissning säger, att de politiker och de organisationer som har mandat och möjlighet att påverka, kommer att jagas av Lars Hultström och övriga i ledningen för Sveriges Grisproducenter.