Publicerad 2006-06-27

Hans Carlsson

Hans Carlsson, Skräddargård, Getinge, valdes till ny suppleant i styrelsen för Sveriges Grisproducenter.