Publicerad 2006-06-27

Catrin Siverskog

Catrin Siverskog, Evertsholms gård, Söderköping, valdes till ny suppleant i styrelsen för Sveriges Grisproducenter.