Publicerad 2006-06-27

Malin Brättemark

Malin Brättemark, Tomten, Long i Vara, ny ordinarie ledamot i Sveriges Grisproducenter.