Publicerad 2006-06-27

Lars Hultström omvald som ordförande

Stämmoförhandlingarna avlöpte på ett smidigt sätt under ett knappt tvåtimmarspass på torsdagen den 15 juni 2006. Vi rapporterar här om omval av Lars Hultström som ordförande, en stadgeändring, höjda serviceavgifter och fortsatt extra en-krona till Svensk Köttinformation.

Nämnändring
Stadgeändringen gällde en namnändring: Sveriges Grisproducenter Svinavelsföreningen ek för, heter fortsättningsvis Sveriges Grisproducenter ek för. Motivet för namnändringen (enligt stämmohandlingarna) är att ordet svin uppfattas som negativt och därmed inte bör användas i föreningens namn. Dessutom är föreningens namn långt och uppfattas som lite komplicerat. I och med stämman 2006, har namnändringen tagits av två stämmor och äger därmed giltighet.

Höjda servicavgifter
Per-Inge Pålsson, vice ordförande i Sveriges Grisproducenter, presenterade styrelsens förslag till höjda serviceavgifter för grisproducerande medlemmar. Bakgrunden till höjningen är den sjunkande medlemskadern och det intensiva arbetet inom föreningen, vilket kostar en del. Stämman sa enhälligt ja till höjningarna, vilka vi tar upp i en kommande tidning. Insats- och medlemsavgifterna samt prenumerationen på tidningen Svensk Gris med knorr ändras inte.

Nya styrelsen
Valberedningens ordförande la fram ett förslag om fortsatt sju ordinarie styrelseledamöter samt tre supplanter, vilket stämman biföll. Annika Bergman hade avböjt omval och ledamöterna väljs på två år. Styrelsen för Sveriges Grisproducenter har därmed följande utseende:

Lars Hultström, ordförande (vald till 2008)
Per-Inge Pålsson, vice ordförande (2008)
Anders Wiberg (2007)
Erik Burén (2007)
Jan Vallgårda (2008)
Per-Inge Nilsson (2007)
Malin Brättemark (2008) (ny ord. ledamot)

Suppleanter är: Per-Göran Sigfridsson, Catrin Siverskog (ny) och Hans Carlsson (ny).(Bilder på de nya i styrelsen finns på länkarna nedan)
Adressuppgifter till ledamöterna finns på föreningens hemsida: www.grisproducenter.org
Stämman avgjorde också att en livsvinssektion ska finnas. Följande fem ledamöter ingår i denna:
Jan Vallgårda (ordf), Jan Möller, Torgil Bertilsson, Sven Johansson och Tomas Persson. Revisorer är Ingemar Persson och Bo Franzén, revisorssuppleanter är Leif Jonsson och Jan Siverskog.

När det gäller ersättningar till ledamöterna bestämde stämman, på förslag från valberedningen, att man följer LRFs riktlinjer. Inom styrelsen för Sveriges Grisproducenter fördelas också årsarvoden om totalt 175 000 kronor.

1 krona = Dags för grossisterna
Svensk Köttinformation får ordinarie en krona per kilo griskött, vilket dras från slaktavräkningen. Därutöver beslutar stämman för Sveriges Grisproducenter årsvis om ytterligare en krona. Så också vid årets stämma och Lennart Wallander från reklambyrån Food & Friends var tillsammans med Svensk Köttinformations vd Ella Nilsson på plats i Vadstena för att kortfattat tala om vad man avser att jobba med under det kommande året.
- Vi vill bearbeta grossisterna. Det handlar om de centrala inköparna, sa Lennart Wallander. Man siktar också på att i butiken presentera tydliga bilder med budskap som 'Alla svenska grisar har knorr på svansen', vilket ska påverka konsumenterna i inköpsögonblicket. Snygga grisar och riktiga bönder ska även synas i s k utbudsannonser, reklamblad etc.