Publicerad 2005-09-24

Djurskyddsföreskrifterna ses över
Yttrande inlämnat

Den 16 september lämnade Sveriges Grisproducenter m fl in sitt yttrande till Djurskyddsmyndigheten avseende pågående översyn av djurskyddsföreskrifterna.

Via länk nedan kan de 11 sidor som berör grisproduktionen läsas. Totalt omfattar yttrandet för hela lantbruket 60 sidor och arbetet har letts av LRF.

De föreskrifter som berör grisproduktionen har behandlats av Sveriges Grisproducenter, Kcf, LRF, LRF Konsult, PIG, SvDHV och Swedish Meats.

Mer information om översynen av djurskyddsföreskrifterna finns i tidningen Svensk Gris med knorr nr 8-2005 och 9-2005.

Lars Hultström, lars@forssateri.se, ordförande och Margareta Åberg Andersson, margareta.a.andersson@lrf.se, verksamhetsledare, Sveriges Grisproducenter, kan kontaktas för mer information.