Här finner ni information om hur vi arbetar med den nya lagstiftningen i EU (GDPR).

LEDAREN

Livet på landet och arbetet på de flesta grisgårdar flyter så här långt på utan större påverkan, trots att det pågår en pandemi. Trädgårdsnäringen och skogs­industrin som har ett stort behov av säsongsanställd personal påverkas desto mer och står inför stora utmaningar.
» Läs mer
Aktuellt

SGF stämmoarrangemang inställt

2020-03-09

Läs mer »

På grund av corona och smittspridningsrisk har beslut fattats om att ställa in Sveriges Grisföretagares stämmoarrangemang

Anmäl dig till Grisföretagardagen den 26 november

2019-10-08

Läs mer »

Nu har anmälan till Grisföretagardagen den 26 november öppnat! Dagen hålls på Elmia i Jönköping och det blir en heldag som är full av kunskap, inspiration och trevliga möten. Under dagen hålls flera parallella seminarier där du kan välja efter intresse. I anslutning till dessa anordnas en utställning där du kan träffa företag med koppling till grisbranschen. Kocken Daniel Crespi har komponerat en smaklig meny som han lagar åt oss denna dag. Läs allt om Grisföretagardagen 2019 här

Information om Afrikansk Sviinpest

2019-06-03

Här finns länk till Jordbruksverkets hemsida samt högupplösta affischer för utskrift som vi kan plasta in och affischera med

Tack Ingemar och Välkommen Jeanette!

2019-05-29

Sveriges Grisföretagares stämma som har hållits i Skövde utsåg Jeanette Elander till ordförande. Föreningen vill här hälsa Jeanette välkommen till styrelsen som ser fram emot att få arbeta under Jeanettes ledarskap. Samtidigt tackar vi Ingemar för ett långt och framgångsrikt arbete som ordförande.